2017 bolygó állásai és asztrológiai eseményei a karmaasztrológus szemével

Pin it

Lassan magunk mögött hagyjuk az idei évet és ismét megfogalmazódik bennünk a kérdés, vajon milyen lesz a következő, s vajon jobb lesz-e, vagy rosszabb, mint a tavalyi? Vajon fokozódik-e rajtunk a nyomás, amely egyrészt a megfelelés belső igényéből táplálkozik, másrészt a külső feszültségek kihívásaira adott válaszok láncolatából áll össze, vagy végre sikerül nyugalmat és biztonságot teremtenünk?

A modernkor embere folyamatosan több, jobb, és főleg gazdagabb akar enni, mint a korábbi időszakban, mert ideológiai mítosza azt sugallja, az állandó fejlődés elengedhetetlen követelmény a boldoguláshoz. Sajnos éppen ez a felfogás okozza alapvető boldogtalanság–érzetét is. Belső békét szinte lehetetlen megteremteni abban az esetben, ha a külső közeg kaotikus, márpedig ha szétnézünk a világban, gyakorlatilag nem látunk mást, mint ember teremtette mesterséges káoszt és rendezetlenséget, miközben a kozmoszi szinteken igenis létezik a belső rend. Szerencsére van orvosság, mert ha sikerül ráhangolódnunk és megtapasztalnunk, onnantól kezdve együtt rezeghetünk az Univerzummal és sokkal könnyebben elérhetjük azt, amit szeretnénk. „Go with the flow”, tanácsolja a transzcendens filozófia, ami úgy fordítható le, hogy „lovagold meg az áramlást” – vagyis használd ki a kozmikus hatásokat és ne ellenükben cselekedj.

Vajon az újesztendőben milyen folyamatokat támogatnak a csillagok? Mennyire lesz kihívásokkal teli az időszak? Lesznek-e szerencsés hatások, amiket érdemes kihasználnunk?

A tavalyi évre a változás volt jellemző, hiszen a Szaturnusz, a Neptunusz, és a Holdcsomók is változó jegyekben jártak. Az évtized legfontosabb fényszöge, az Uránusz Plútó kvadrát (robbanásszerű, gyökeres átalakulás) a 2016-os év elején még mindig aktív volt, ugyanakkor bepontosodott az a világ-fényszög, amely az igazi galibát okozta: az Uránusz–Eris konjunkció. A görög mitológiában Erisz a békétlenség és viszály démona. Árésszel, a háború istenével járt karöltve, s ahova Erisz betette a lábát, ott először békétlenséget, majd viszályt szított, ami után Árész könnyedén kirobbantotta a fegyveres konfliktust. A transzcendentális karmaasztrológiában a róla elnevezett égitest a drasztikusan megváltozó külső körülmények jelölője. Egyrészt megmozgatja körülöttünk a langyos állóvizeket annak érdekében, hogy képesek legyünk változtatni, másrészt azonban a létrejövő körülmények gyakran nagyon nehéz élethelyzeteket produkálnak, amelyek szinte mindig fájdalmakkal és veszteség élményekkel járnak. Mivel az Uránusz a forradalmakat jelöli, a konjunkció kétféle eseménytípust jelezhet: vagy valódi háborút, vagy elementáris lázadást a meglévő rend ellen. Ezzel a kombinációval utoljára 1928-ban találkozhattunk, és akkor is rendkívüli korszakváltást jelzett. Idén ismét szembe kell néznünk a hatásával, főleg az első három hónapban, aztán április végére az Uránusz kimenekül az együttállásból és egyre távolodni fog a békétlenség és viszály kentaurjától. Láthattuk, ahogy a tavalyi év egyesítette a káoszt a drasztikusan megváltozó külső körülményekkel, amely az életünk összes létező szegmensén megmutatkozott.

Az idei nagybolygó állások

A 2017-es év a nagybolygó állások szempontjából vegyes hatású, a kardinalitás (indítóerő) és a váltás (változtató erő) egyszerre lesz jellemző: a Szaturnusz a Nyilasban és a Bakban, a Chiron a Halakban, az Uránusz a Kosban, a Neptunusz szintén a Halakban, a Plútó a Bakban, a Transzplútó pedig a Szűz legelején található. A Jupiter az év nagy részében az okos, diplomatikus Mérlegben halad, október 10.-én azonban belép a mély, titkokkal teli Skorpióba. Az a jegy, amelyben a Jupiter halad, optimizmussal és szerencsével telítődik, s a hozzá rendelhető életterületek vagy foglalkozási ágak (amelyek a Skorpió esetében például az okkult tudományok, a titkok feltárása) kimondottan szerencsések lehetnek. Ugyanakkor a Jupiter eleme azt is megmutatja, hogy miből lesz túl sok a világban. Idén az év nagy részében az okos diplomáciát és ésszerű megoldás-keresést láthatjuk majd, ugyanakkor a valóság szépítésének szándékával is találkozni fogunk, de amint megtörténik a Skorpióba való átlépés, áthangolódik a téridő és megjelenhet a manipuláció, a rejtőzködés, az érzelmek szándékos felkorbácsolása. A Holdcsomópontok május 9.-én kihátrálnak a Szűz–Halak tengelyből, és belépnek az Oroszlán–Vízöntőbe, a Szaturnusz pedig december 20.-án saját jegyébe, a Bakba lép, ami által megszűnik a változó jegyek dominanciája.

 • A Nyilas Szaturnusz a jövő iránti elköteleződéseket segíti, de a jövővel kapcsolatos szorongásokat is tudatosítja. A Bakban viszont nagymértékben megerősödik és az építkezést, a struktúra teremtést szolgálja, miközben tovább szilárdítja a megcsontosodott szerkezeteket.
 • A Halak Chiron az érzelmi természetű karmikus sebek teljes elengedését teszi lehetővé.
 • A Kos Uránusz a forradalmakat, a lázadást, a különcködést és az egyéni akarat megnyilvánulásait erősíti.
 • A Halak Neptunusz a transzcendens élményeket hozza valóság-közelbe.
 • A Bak Plútó a megcsontosodott hatalmi szerkezeteket transzformálja át gyökeresen, ami ellene fog hatni a Szaturnusz törekvéseinek.
 • A Szűz Transzplútó az érzékszervek által közvetített valóság megkérdőjelezését és a szolgálat szükségességét hangsúlyozza.
 • Az Oroszlán Felszálló holdcsomó a személyes kreativitást, az egyéniség megnyilvánulásait segíti.

Több meghatározó világ-fényszög is bepontosodik:

 • Jupiter – Eris oppozíció (január 17, szeptember 9): felerősödnek a drasztikusan megváltozó külső körülmények veszélyei.
 • Jupiter – Uránusz oppozíció (február 22, március 2, szeptember 28): megnövekszik a káosz lehetősége, miközben nagy formátumú, robbanásszerű változások indulnak el.
 • Jupiter – Chiron kvinkunx (február 14, szeptember 23): a pénzpiaci fellendülések kipukkadó buboréknak bizonyulhatnak, az egyéni szinteken viszont megindulhat a karmikus sebek „készpénzre” váltásának folyamata.
 • Jupiter – Szaturnusz szextil (augusztus 27): esély teremtődik a helyes mérték megtalálására.
 • Jupiter – Plútó kvadrát (március 30, augusztus 4): veszélyes manipulációk és felerősödő hatalmi harcok lesznek jellemzőek a politikai és üzleti életben.
 • Jupiter – Neptunusz trigon (december 2): hosszú távú idealisztikus álmok és célkitűzések valósulhatnak meg.
 • Szaturnusz – Uránusz trigon (május 19, november 11): megteremtődhet a régi és az új közötti harmónia, óvatos változtatások indulhatnak el.
 • Szaturnusz – Chiron kvadrát (április 30, November 2): régi sebek kerülnek a felszínre, amelyeket orvosolni kell, különben pusztító hatásúakká válhatnak.
 • Szaturnusz – Eris trigon (június 24, október 16): stabilizálódhatnak és lenyugodhatnak a drasztikusan megváltozott külső körülmények.
 • Szaturnusz – Sedna kvinkunx (február 6, május 24, november 17): a világ dolgait gyökeresen át kell alakítani, a meglévő szerkezeteket egy teljesen más nézőpont vagy rendszer szerint újra össze kell rakni.
 • Szaturnusz – Felszálló holdcsomó trigon (október 9): kitartást és következetességet nyerhetnek a sorsfelvállalás folyamatai.
 • Uránusz – Eris konjunkció (március 17): egyesül a káosz a drasztikusan megváltozó külső körülményekkel.
 • Uránusz – Fekete Hold Lilith trigon (október 11): hirtelen, váratlanul és akadályok nélkül megváltoznak az eddigi hatalmi struktúrák.

Mit jeleznek ezek a jegyváltások és fényszög-állások? Ha az Uránusz – Eris világ-fényszögből indulunk ki, akkor még mélyebbre ható változásokat, mint amilyeneket a tavalyi-tavalyelőtti Uránusz–Plútó kvadrát szimbolizált. Megszűnik a változó hangsúly, és ismét a kardinális jegyek kezdenek dominálni. Drasztikus gazdasági, pénzügyi, társadalmi és geo-politikai átalakulásoknak lehettünk már eddig is tanúi, és ugyanez fog folytatódni 2017-ban. A folyamatok a kardinális jegyek dominanciája miatt bizonyosan felerősödnek és még hangsúlyosabbak lesznek, ugyanakkor a jótékony fényszögek (például a Szaturnusz–Uránusz trigon, a Szaturnusz– Eris trigon, a Jupiter–Szaturnusz szextil és a Jupiter–Neptunusz trigon) megcsillantják annak a lehetőségét, hogy valamiféle rend és harmónia teremtődhessen meg.

A személyes bolygók retrográd állásai

A hátráló égitestek azért lényegesek, mert nem tudják aktívan kinyilvánítani saját természetüket, hanem befelé vagy passzív módon hatnak. Minél elnyújtottabb ellipszisen kering egy bolygó, annál nagyobb százalékát tölti hátráló mozgásban, ezért a külső bolygók viszonylag gyakran megteszik. Mivel a személyes bolygók a mindennapjainkra hatnak, ezeknek a hátrálását érdemes figyelembe venni.

Retrográd Merkúr

A kommunikációért felelős égitest hátráló mozgása sokféle bonyodalmat és értetlenséget képes okozni az emberi kapcsolatokban és a közlekedésben, bár a többség szerencsére nem túlságosan érzékeny erre a hatásra. Az ügyfeleimnek mindössze 25-30 %-a szokta visszajelezni, hogy beleszaladt valamilyen kommunikációs nehézségbe. Főleg vizsgaidőszakban jelenthet gondot, de az igazán fontos szerződéskötéseket semmiképpen ne tegyük ezekre a napokra. Idén nem a szokásos három, hanem négy ilyen időszak lesz, és mivel a föld jegyek dominálnak, érdemes a kézzel fogható valóságra, az aprólékos részletekre figyelni:

 • Január 1.-től 8.-ig (Bak)
 • Április 9.-től május 3.-ig (Bika)
 • Augusztus 12.-től szeptember 5.-ig (Szűz)
 • December 2.-tól 22.-ig (Bak)

Retrográd Vénusz

A Vénusz szinte tökéletes kör alakú pályán kering, ami azt jelenti, alig látjuk hátrálni az égbolton. Ha viszont igen, akkor tompulnak a harmónia teremtő képességek, visszafogottabbá válnak a pénzkereseti lehetőségek, és nehezebben fejezzük ki a romantikus érzéseinket is. Idén is csupán egyetlen ilyen periódus lesz:

 • Március 4.-től április 15.-ig

Retrográd Mars

A Mars keringési ideje csaknem két év (687 nap), azonban csupán 2,2 évenként, tehát nem minden keringés során retrográd, ami átlagosan 55-80 napig tart. Amikor a háború istene hátráló mozgásba kezd, visszafogottá válnak a személyes akaratérvényesítés lehetőségei. Mondhatnám azt is, hogy tehetetlenség, bénultság, gyengeség jellemzi ezt az időszakot, ugyanakkor remek lehetőséget teremt arra, hogy a belső körön futtassuk át az akarat által mozgatott vágyakat és cselekedeteket. Idén szerencsére nem lesz ilyen periódus, a Mars egész évben előre halad az Állatövön.

A 2017-es polgári év „születési” képlete

A mai asztrológusok rendszerint elfogadják a polgári időszámítást, vagyis attól a pillanattól számolják az újesztendőt, hogy Szilveszterkor éjfélt üt az óra. Pedig ez a felfogás egyrészt rendkívül mechanikus olvasatokat eredményez (a Budapestre kiszámolt aszcendens mindig Mérleg, a tengelyek mindig kereszt kvadrátot alkotnak), másrészt elveszítjük azt a szakrális csodát, amit a valódi újév, a Nap Kosba lépésének pillanata hordoz. Miközben elfogadom, hogy a polgári időszámításnak megfelelően élünk, számomra karmaasztrológusként nagyon lényeges az utóbbi téridő pillanata is. Ennek a cikknek a terjedelme azonban nem teszi lehetővé, hogy mindkét képletet részletesen elemezzünk, nézzük ezért a január 1.-i budapesti állásokat, vajon milyen hatások szűrhetők le belőle!


Ha vetünk egy gyors pillantást az újév születési képletére, azonnal szembetűnik, hogy a Jupitert, a nagy szerencse égitestét az I. házban találjuk, amely szerencsés életutat, optimista nyitást szimbolizál. Igen ám, de éppen szemben áll a VII. házas Uránusz – Eris konjunkcióval, amely ebben a házban kimondottan háborús fényszög, amelyhez ráadásul a Ceres, a gondoskodás és az otthonteremtés kisbolygója is csatlakozik. Felerősödhetnek az összetűzések, az otthont vagy a hazát fenyegető negatív külső behatások, amelyeket a Jupiter sajnos csak felerősít. A Jupiter–Uránusz oppozíció a kaotikus eseményeket, a Jupiter–Eris oppozíció a drasztikusan megváltozó külső körülményeket nagyítja fel. De szerencsére a 3. házas Nyilas Szaturnusz stabilizálja, oldja és le is horgonyozza az oppozíciót, mivel egy pontos trigont vet a hármas konjunkcióhoz. A 3. házban álló retrográd Bak Merkúr arra figyelmeztet, hogy nagyon lényeges lenne mindent világosan kimondanunk, a válaszokat azonban önmagunkban és nem a külvilágban kereshetjük meg. Az 5. házban találjuk a Vízöntő Vénuszt (kötöttségek nélküli harmónia-keresés) és a Halak Mars–Neptunusz konjunkciót (érzelemmel telített ködszurkálás), ami azt sugallja, a világ urai idén sem fogják megoldani az emberiség valódi gondjait, helyette ideológiai vitákat, érzelmi túlfűtöttséget és porhintést tapasztalhatunk majd.

Vajon a két fényadó kozmikus helyzete ad-e támpontot arra, hogy mire érdemes figyelnünk? A Napot minden esztendőben hajszálpontosan ugyanott találjuk, ezért valójában csupán a fényszögeit érdemes megfigyelni. Ami azonnal feltűnik, az a Nap és a Hold szemi-szextilje, amely az ösztönös késztetések és tudatos választások közötti kapcsolatot teremti meg, az Újhold fázis pedig a megújulást, a kezdéshez szükséges energialöketet biztosítja. A Nap–Vénusz szemi-kvadrát egyértelműen jelzi, hogy a harmónia megteremtése nehézségekbe fog ütközni. A Mars–Neptunusz konjunkció szerencsére egy viszonylag pontos szextilt vet a Naphoz, amely a tudatos, akarattal irányított tisztánlátást, illetve az áldozathozatalt egyaránt lehetővé teszi. A Plútó ugyan még a Nap közelében jár, de ez is inkább a korábbi évek jellegzetes világ–fényszögállása volt, ráadásul mára el is távolodott a konjunkció orbiszától. Ennek ellenére jelzi, hogy a teljes, gyökeres transzformáció folyamatai idén is jelen vannak a téridő minőségében.

A Hold kozmikus helyzete az MC (vagyis a jövő) uraként azért érdekes, mert a Naphoz vetülő szemi-szextilt kivéve gyakorlatilag teljesen fényszögtelen, miközben az otthont és családot szimbolizáló IV. házban a Vízöntő jegyében áll. Ez az állás a hatalommal nem rendelkező tömeg belső konfliktusát írja le: szeretne lázadni, elméletben talán meg is teszi, de legalább annyira valószínű, hogy nem mozdul ki, hanem egyszerűen otthon marad. Szinte bizonyosan „sötét lóként” fog viselkedni a polgári év során, s gyakorlatilag kiszámíthatatlan, hogy miként reagál majd a külső hatásokra. Egyetlen dolog képes befolyásolni a viselkedését, mégpedig saját egyéni sorsának alakulása, amit a pontos Aszcendens–Hold trigon jelképez.

A polgári újesztendő január 1.-i születési képletében még két állást érdemes kiemelni, mert szintén meghatározóvá válhatnak az egész időszakban:

 • Szaturnusz–Chiron változó kvadrát – ezt a kombinációt a transzcendentális karmaasztrológia a „tudatossá váló karmikus sebek” fényszögének nevezi, amely mindig rendkívül fájdalmas, hiszen nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A kvadrát ráadásul folyamatos ütközést és napi küzdelmeket jelez. Csak rajtunk áll, hogy mit kezdünk ezzel az energiamintázattal: szembenézünk velük, vagy beleszakadunk az önsajnálatba.
 • Jupiter–Chiron kvinkunx – az elszenvedett érzelmi természetű karmikus sebek olyan képességekké alakíthatók, amelyek segítségével valódi, kézzel fogható értékek teremthetők meg. Ez a kvinkunx az előző oldó-fényszögeként is értelmezhető, és megmutatja számunkra a lehetséges kiutat.

Korszakváltás

Az új polgári év abból a szempontból is érdekes, mivel egy nagyon ősi előrejelzési technika szerint elindul egy új korszak. Az ókor mágusai 36 éves periódusokba rendezték az időt, amelyeket a hét ősbolygó uralma alá rendezték. A tavalyi évvel lezárult a Nap időszaka, amely 1981-ben kezdődött, és idén a Szaturnuszé indul, ami 2053-ig fog tartani. A Nap periódusa az egyéni individuumról szól, amelyben a “valósítsd meg önmagad” jelszava működött. Az időszak fő ideológiája a liberalizmus volt, amely az egyén mindenáron való boldogulását a közösség érdekei fölé helyezte, s ez az, ami 2016-ban lecsengett és látványosan véget ért. A Szaturnusz periódusának lényegét akkor érthetjük meg, ha az ősi kaldeus bolygósorrendet vesszük figyelembe, amelyben az utolsó látható bolygó a legmagasabb rezgést, az isteni szférát képviselte. Az egyén helyett a közösség, a gyökerek, a nemzeti hovatartozás és a nem emberi, hanem sokkal inkább az égi, isteni minőség válik fontossá. Lesznek új korlátok, meg kell találni az új alapokat, kereteket, fel kell építeni kívül és belül egy teljesen új rendszert. Találni kell hozzá új ideológiát, alapvetően meg kell változtatni a gondolkodásmódot és ki kell dolgozni új referenciákat, paramétereket. Most ez a legfontosabb feladat, mert mire elindul az egész, és visszanézünk, semmi nem lesz olyan, mint régen, semmi sem fog úgy működni, mint eddig.

Griga Zsuzsanna
Karmaasztrológus
www.the-dreamweaver.net
www.tisztaforras.com

Tagged under:

Log In or Create an account