A felfoghatatlanság varázsa

Pin it

Több, mint hetven évvel ezelőtt már az első hittanórán megtanultam, hogy van a Föld és a Mennyország, az Isten és az ember és ez a helyzet, az Isten – ember kapcsolat határozza meg a világ lényegét. Ez a két pólus.

Aztán ahogy tovább haladtam az írás – olvasásban, kiderült, hogy már réges–régen születtek kíváncsi emberek, akik égre emelték tekintetüket, akik kutatni kezdték a világ milyenségét.

Előbb rájöttek, hogy a Nap kering a Föld körül. Később születtek – kezdetben eretneknek számító – tudósok, akik azt állították, hogy a Föld kering a Nap körül s közben forog saját tengelye körül. Használták az optikai csodát, a távcsövet és szenvedélyesen kutatták a csillagos eget. Nemcsak az bizonyosodott be, hogy a Föld kering a Nap körül, hanem az is, hogy ebben társai is vannak és felfedezték a Naprendszert. Feltérképezték a csillagos eget, galaxisokat figyeltek meg, egyre több fontos összefüggésre derítettek fényt. Ténykérdés, hogy a kezdetleges technika ellenére messzire jutottak az univerzum megismerésében. A tudomány aztán eljutott arra a szintre, amikor Galilei zseniális forradalmi távcsöve mosolyra érdemes egyszerű technikai emlékké vált…

Az űrrepülés, a kapcsolódó technikai fejlesztés, a földi – és űrteleszkópok, kutató űrszondák hatalmas ablakot nyitottak az univerzumra. Amiket addig ismertünk, azokat közelebb hozták, az újabbakat bemutatták. Mindezeknek több nagy eredménye máris látható.

Az egyik, hogy az Univerzum eddig rejtett távoli világának képei mindennapos látványok lettek bárki számára. Ez addig soha nem látott tömegek figyelmét fordította az Univerzum, a csillagászat felé.

A másik eredmény, hogy korábban nem ismert dimenziókkal kellett megbarátkozni a hétköznapok szintjén. Egy – egy galaxis távolsága több millió fényév, kiterjedése több tíz – vagy százezer fényév. A fizikából mindenki megtanulhatta, hogy a fény egy másodperc alatt háromszáz ezer kilométert fut be. Ezeket összevetve érezhetünk valamiféle szédülést és tehetjük fel a kérdést: „hogy is van ez az egész? Mi ez az egész?”

Itt van például „szűkebb otthonunk”, a Tejút, vagy ahogy elneveztem, az „Égi labirintus”. Ez is egy spirál-galaxis, a befogó kör átmérője százezer fényév. Méretével az u.n. „Lokális halmaz” második legnagyobb galaxisa az Androméda után. Egyik karja az „Orion – kar”, melynek majdnem a végén van egy fényesebb mező. Ez nem a Föld, hanem a Naprendszer, a központtól 25 000 fényévre … Ne egy síkbeli spirált képzeljünk. Lényegében egy 200 milliárd csillagból álló, 15 000 fényév vastagságú korong, közepén csillagok és fekete anyag alkotta dudorral. A korong a széle felé csillagok alkotta lemezzé „vékonyodik”.

Nem célja ezen írásnak elvenni a csillagászok kenyerét, nem is értek hozzá csupán néhány adattal érzékeltetni szeretném azt, hogy a mi földi világunk atomnyi porszemnél is kisebb a mindenség térképén. Ugyanakkor ebben a mindenségben egyfajta rend van sok – sok titokkal. Egyik ilyen titok, hogy ha egy csillag energiája elfogy, vörös óriássá „fejlődik”, fényét elveszti, mérete megnő. Idő kérdése, szupernóva lesz belőle és egy vagy több szupernóvából új csillagok születnek. A csillagoknak viszont energiájuk van, különben nem sugároznának fényt…Ez a titok tettenérhető a „Cet” (Cetus) csillagködben… Ezt a csillagködöt „Reinkarnáció” néven állítottam ki, mert aki abban hisz, itt megtalálja a folyamatot.

Felmerül a kérdés: Ki, hol, hogyan irányítja ezt a különös labort, amelyben hatalmassága ellenére és az mellett harmónia van, rend uralkodik.

1920-körül felfedezték, hogy az Univerzum tágul, növekszik. Ebből következik, hogy volt kezdete.

Végső soron eljutunk oda, hogy minél többet ismerünk meg természeti világunkból, annál inkább sejtenünk kell mögötte annak a különös valaminek a létét, akit nevezhetünk Istennek, Teremtőnek vagy mindenki a maga értelme, hite szerint bárminek Vitatni egy dolgot nem lehet: ez önmagától így nem működik.

Miközben pedig újabb és újabb élményekkel és döbbenettel barangolunk tágabb világunkban, a legizgalmasabb festői kihívásoknak kell eleget tennünk. Az a kérdés, hogyan lehet ezeket a titokzatos világokat, ezek színeit, fényeit visszaadni úgy, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését: jöjjenek, keressék a kapcsolatot az Univerzummal…

Buczkó Imre
festőművész

Fotó: Buczkó Imre: Égi spirál, olaj

Tagged under:

Log In or Create an account