A sorsciklus – avagy számokkal leírható a világ

Pin it

A sorsciklus

A legtöbben már megtapasztaltuk, hogy vannak időszakok az életünkben, amikor minden sikerül. Ezekre az időszakokra nem figyelünk fel annyira, mint azokra amikor semmi nem jó, nem megy a vállalkozásunk, egyetlen ötletünket sem tudjuk megvalósítani, és bénultnak érezzük magunkat. Ilyenkor megrendül az önbizalmunk, tehetetlenek vagyunk, és a legtöbben csak megjegyezzük, hogy „szegény embert az ág is húzza”.

A numerológia tudományának megismerése – bármilyen különösen is hangzik – egyfajta „receptet” ad az élethez. Megtanít bennünket arra, hogy az életünk egy természetes ciklus ritmusa szerint halad. Amennyiben kiszámoljuk, hogy éppen hol tartunk ebben a ciklusban, pontosan tudni fogjuk, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk életünk bizonyos szakaszában. A „szabályok” betartása megkönnyíti döntéseinket, és megtanít leküzdeni a nehézségeket, vagy csak reményt ad azzal, hogy megtudjuk, mikor jön végre könnyebbség az életünkbe. Mielőtt megadom a „receptet” nézzük meg mi is az a numerológia, és mit jelentenek a számok.

A Numerológia – tudomány

A tudomány eljutott addig a döbbenetes megállapításig, hogy a teljes anyagi világunk rezgésekből áll. (lásd: Balogh Béla: Végső valóság). Ezeket a rezgéseket, és egyben a teljes világmindenséget le tudjuk írni számokkal. A számok minőségét azonban meg kell értetni valahogyan. Kulcsokat kell keresni, olyan kifejezési eszközöket, amelyet bárki megérthet.

Sehol nem bukkantam rá a numerológia, vagy számmisztika meghatározására, ezért megpróbáltam magam megfogalmazni:

A numerológia a számok titkos tudománya. Szemben a matematikával, amely a számok egzakt tudománya, és bizonyításokon alapulva a számokkal, mint mennyiségekkel dolgozik, a numerológia a számok milyenségétvizsgálja és empirikus, azaz tapasztalati tudomány. Ilyen módon e tudomány a számok, mint rezgések tulajdonságaival foglalkozik. Mivel a tömegek számára nem tették soha elérhetővé, csak bizonyos „körön belül” terjesztették, ezért „ezoterikus”, és mivel „titkos”, így „okkult” tudomány. A számok milyensége (rejtett jelenségei) segítségével írja le a világot, és tárja fel létezésünk titkait.

Számoljuk ki a sorsunkat!

Az önismereten kívül egy olyan „eszköz” kerül a birtokunkba a numerológia tudományának elsajátításával, amelynek felhasználásával az egész életünket megváltoztathatjuk. A sorsunkat fogjuk fel úgy, mint életünk vázát, mint ami megesik velünk. A sors elkeseríthet („Mivel érdemeltem ki ezt a sok nehézséget?”), de a legjobbat is kihozhatjuk belőle az adott keretek között.

Minden ember egy adott sorsfeladattal születik, és ez a feladat a születési dátumából kiszámítható. Ez a számítás nagyon egyszerű, mindössze össze kell adni születési dátumunk számjegyeit az alábbi módon: pl. ha valaki 2003. 7. 16.-án született akkor 2+0+0+3+7+1+6 = 19 és az így kapott számot egyjegyű számra kell egyszerűsíteni úgy, hogy 1+9 = 10 = 1+0= 1. Tehát a fenti napon született személy sorsfeladata (vagy ahogy mondani szoktuk a karma száma) 1-es.

Természetesen, ha a számokat a fenti módszer segítségével egyjegyűre egyszerűsítjük 1-től 9-ig kapjuk meg a számjegyeket. Minden szám másfajta feladatot hordoz. Vázlatosan ismerjük meg ezeket:

Az 1-es sorsszámú emberek vezetésre, önállóságra, kreativitásra születtek.

A 2-es sorsszámúaknak meg kell tanulni másokkal együttműködni, ők a társadalom alappillérei. Rendszerint mások elképzeléseit valósítják meg.

A 3-asok képesek meglátni az élet szépségeit, jól kommunikálnak, fontos számukra a siker, de sokszor felületesek.

A 4-es ember a mindennapi gyakorlati, termelőmunkában állja meg a helyét. A két lábbal a földön álló, megbízható ember.

Az 5-ös sorsú ember szereti a kalandokat, a változatosságot. Arra született, hogy keresse a kihívásokat. Semmi nem akadályozhatja a cselekvési szabadságát.

A 6-os arra született, hogy szépséget és harmóniát teremtsen maga körül. A művész.

A 7-es sorsfeladat a gyógyítóé. Nemcsak a testnek, de a léleknek is orvosa lehet, szereti a rejtett dolgokat kutatni.

A 8-as feladata a hatalom és a pénz világában való eligazodás. Sokszor köze van az igazságszolgáltatáshoz is.

A 9-es érdeklődése inkább a szellemiek, mint az anyagiak felé fordul. Életükkel mutatnak példát másoknak. A teljesség, tisztesség és bölcsesség jellemzi őket.

Ezek tehát azok a feladatok, aminek megvalósítására leszületünk, amit meg kellene valósítanunk. Nyilvánvaló, hogy a „megírt sors” ellen cselekszünk, ha nem törekszünk feladatunk megvalósítására. Például, ha egy 5-ös sorsszámú ember nem tud mozgalmas, kalandokban bővelkedő életet élni, hanem mondjuk, korán családot alapít, és szorgalmasan dolgozik egy hivatalban, biztosan boldogtalan lesz. Ha egy 2-es sorsszámú ember örököl egy céget, ahol mindennap döntéseket kell hoznia, hamarosan idegbeteg lesz.

A sors- vagy karmaszám ismerete tehát fontos ahhoz, hogy megtanuljuk magunkat olyannak elfogadni, amilyenek vagyunk. Talán ez az első lépés a boldogsághoz. 

Dr. Kézdi Andrea

Forrás: www.lelekmagazin.hu

Tagged under:

Log In or Create an account