dr. Kézdi Andrea: Holdistennő lányai

Pin it

A női szerepek sokat változtak az ezredévek során. Mi lehet az oka annak, hogy szétdarabolódtak a különböző női szerepek? Napjainkban szeretnénk újra egyesíteni a nők különböző tulajdonságait, de ez majdnem lehetetlennek bizonyul. Hogyan is lehetne egy mai nő egyszerre anya és szerető, dolgozó nő és a család összetartó ereje? Hogyan nyerhetjük vissza a teljességet?

Tagged under:

Log In or Create an account