Számold ki a szerencsepontodat!

Pin it

Asztrológiai képletedben van egy speciális hely, amit szerencsepontnak hívnak – ez egy arab pont. Sok más arab (vagy részesülési) pont is van, ami megmutatja, hogy a Sors az élet egy adott területén miben részesít Téged.

Mitől is arab az arab pont?

Jó kérdés, lévén hogy valószínűleg már a horoszkopikus asztrológia kezdetétől léteznek ezek a pontok. Az azonban egészen biztos, hogy az ókori görögök már használták őket. Aztán később, a Római Birodalom végóráiban, amikor sok más értékes tudással együtt az asztrológia is B-listára került, az “arab pontok” mentek a kukába, jobban mondva az arabokhoz, akik voltak olyan bölcsek, hogy a görög bölcselet jelentős részét kimenekítették magukhoz. Ez a tudás szivárgott vissza fokozatosan, Andalúzia közvetítésével a középkori asztróba, mígnem a francia Morin újból lapátra nem tette a “muszlim pogányoktól” származó technikát.

Tehát az arab pontok tulajdonképpen nem is arab eredetűek. A görögök főleg arra használták, hogy megnézzék, egy bolygó égi energiáját hogyan lehet személyre szabottan, itt a földi síkon fölhasználni. Az “arab pont” elnevezésnél kifejezőbb a “valamiben való részesülés pontja“, ugyanis pont azt mutatja, hogy a sorsunk mennyire részesített minket az adott égi energia hatásából.

Arab pont anatómia

Mi kell ahhoz, hogy egy égi energia személyes szinten meg tudjon nyilvánulni a földön? A legkézenfekvőbb, hogy maga a bolygó, amit meg akarunk nyilvánítani, egy világító, ami a fényt adja, és az aszcendens, ami a horoszkóp tulajdonosát képviseli. Ha a bolygó és a világító távolságát fölmérjük az aszcendensre, akkor egy személyre szabott pontot, egy arab pontot kapunk, ahol kifejeződik az adott bolygó energiája a horoszkópunkban.

Jól látszik ez a szerencsepont képletében:

aszcendens + Hold – Nap

Itt az egyes összetevők zodiákuson elfoglalt poziciójával kell számolni.

A Nap szimbolikusan az ég, a kreatív, kiáradó erő, míg a Hold a befogadó, formát adó föld. A Napot irányítjuk a Holdhoz (Hold – Nap), tehát a folyamat a szellemtől indul az anyag felé, és rajtam keresztül nyilvánul meg. A szerencsepont így a Holdnak, mint formaadónak a megnyilvánulása az életemben, és ez lesz a másodlagos jelölője az anyagi bőségemnek, pénzemnek.

Direkt írtam másodlagos jelölést, ugyanis az arab pontok csak kiegészítik a bolygók által jelzetteket, árnyalják a képet.

Érdekes, ha összevetjük a szerencsepontot a szellem pontjával:

aszcendens + Nap – Hold

Pont a fordítottja, ami nem is csoda, hiszen itt a folyamat az anyagtól (Hold) indul a szellem felé (Nap). Értelmezése pedig az, hogy mit teszünk az anyagi javainkkal, mire fordítjuk azt, illetve, hogy életünket, lényünket minek szenteljük, mit istenítünk. Talán egy kicsit Coelho-s értelemben: “ahol a szívünk, ott a kincsünk”.

A szellem pontját egyébként nevezték a Nap pontjának vagy Pars Daemonisnak is, ahol a “démon”‘ a minket vezérlő daimón, Őrangyal, aki mutatja az utat az égi világ felé.

NÉHÁNY JELENTŐS PONT

A teljesség igénye nélkül (hiszen nagyon sok arab pont van) álljon itt pár fontosabb arab pont:

– az anyag/vagyon pontja = aszcendens + a 2. házcsúcs – a 2. házcsúcs ura
Másodlagos szerencsepont funkciója van, abban az esetben, ha a szerencsepont nem működik vagyon jelölőként (feltéve, ha valamelyik nem károsult ura fényszöget vet a pontra).

– házasság pont = aszcendens + Vénusz – Szaturnusz (férfiaknál).
Nőknél pont a fordítottja: aszcendens + Szaturnusz – Vénusz.
Úgy tartották, hogy ha a pont, az ura vagy az almutenje sarokházban vagy követő házban van, és egy jótevő harmonikus fényszöget vet rá, akkor az illető egy szép és hozzá illő házastársat talál.
A régebbi szerzők többféle házasság pontot is használtak, de ez a legismertebb.

– a halál pontja = Szaturnusz + 8. házcsúcs – Hold
Ez a pont a halálhoz vezető utat írja le, a halál előtti állapotokra utal.

– a gyermekek pontja = aszcendens+ Szaturnusz – Jupiter
Egy híres perzsa asztrológus/filozófus, Abu Mashar szerint a pont jegyhelyzete (miután a gyerekek kérdését az elsődleges jelölőkből már megnéztük) a gyerekek számára utal: Rák, Skorpió, Halak – sok gyerek; Kos, Bak, Bika, Mérleg, Nyilas, Vízöntő – kevés gyerek; Ikrek, Oroszlán, Szűz: nincs gyerek.

Az arab pontokat szerintem nem érdemes szentírásnak venni, legalábbis a saját gyakorlatom ezt valószínűsíti. (A gyermekek pontja nálam a Nyilasban van – kevés gyerek –, és van három fiam. Bár ha azt vesszük, hogy régebben a 6-8 gyerek volt a “normális”, akkor tényleg kevés gyerekem van…)

Bármilyen arab ponttal dolgozunk/kisérletezünk is, a pont jegyurát alaposan vizsgáljuk meg, hiszen a pont nem sugároz, nem mozog, hanem csak egy pont a Zodiákuson, helyette, mint egy gyám, a jegyura intézkedik. Továbbá nézzük meg, hogy milyen bolygók vetnek rá fényszöget, mert ezek a bolygók teszik lehetővé, hogy a pont megnyilvánuljon.

astrokarma.org / www.lelekmagazin.hu

Tagged under:

Log In or Create an account